Returer & reklamationer

Returer & reklamationer

Alla varor säljs i befintligt skick och Konkursboet lämnar inga garantier. Kunden saknar rätt att reklamera och att rikta några som helst anspråk mot Konkursboet i anledning av köpet.
Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan Kunden och Konkursboet eller på annat sätt inte motsvarar det skick eller den beskrivning av varan som Konkursboet har lämnat, kan varan reklameras. Reklamation ska göras inom skälig tid, dock senast inom en månad, genom att kontakta Konkursboet med angivande av ordernummer, kontaktuppgifter och annan nödvändig information i formuläret via e-post till  flash@lundfashion.se.
Vid godtagbara fel erbjuder Konkursboet i första hand byte av felaktig vara i fysisk butik i mån av utbud, i andra hand rimligt prisavdrag som motsvarar värdeminskningen av det aktuella felet, och i tredje hand hävning av köpet.
Kunden saknar rätt att byta varor med försegling som har brutits upp.

Byte, öppet köp och ångerrätt

Köp i butik

Inga villkor om retur- och bytesrätt eller öppet köp gäller.

Köp i webbutik

Inga villkor om retur- och bytesrätt eller öppet köp gäller.
Som privatperson (konsument) har Kunden rätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler att ångra köp gentemot Konkursboet som genomförts via webbutiken. Meddelande om ångrat köp ska lämnas till Konkursboet, inom 14 dagar från att Kunden har mottagit varan, med angivande av ordernummer, kontaktuppgifter och annan nödvändig information via e-post till flash@lundfashion.se för mottagande av giltig returfraktsedel. 
Kunden ansvarar för betalning av alla sådana kostnader som kan uppkomma med anledning av att ångerrätten nyttjas.
Om egendomen har använts, mer än vad som fordrats för att kontrollera varans funktion, har Konkursboet rätt till ersättning motsvarande värdeminskningen.
Kunden saknar rätt att ångra delar av köpet, d.v.s. endast vissa varor i en order. Kunden saknar även rätt att ångra köp avseende varor med försegling som har brutits upp. Returfrakt tillkommer med 39 kr. 

Hämtas paket ej ut vid utlämningsställe innan 14 dagarna har gått, går paketet i retur till oss och då blir kund debiterad 120 kr för ej uthämtat paket.

Outlösta paket

Om du av någon anledning inte löser ut ditt paket inom 14 dagar, debiteras en avgift på 120 kronor för hanteringskostnader. Det gäller expediering, packning, emballage, frakt, returfrakt, returbehandling samt insortering tillbaka på lagret. Vi rekommenderar att du löser ut paketet och därefter returnerar det för att slippa debiteras därefter.

Gäller fr.o.m. 2020-03-23