Personuppgiftspolicy

Personaluppgiftspolicy

Flash ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Uppgifterna används för att kunna administrera dina inköp. Flash använder endast uppgifterna inom företaget och lämnar ej uppgifter till tredje part. Vi kommer under inga omständigheter att lämna ut några personuppgifter utan medgivande från personen ifråga. Detsamma gäller även för e-postadresser.