Medlemskap

Medlemsvillkor

Medlem i Flash Club

Som medlem i Flash Club får du löpande kommunikation från Flash, trender och inspiration om nyinkomna plagg i våra butiker. Du får också veta när vi har speciella erbjudande, förtur på olika kampanjer och aktiviteter samt inbjudning till butiksevent. 

All kommunikation från Flash Club sker via e-post och sms. Som medlem registrerar du alla köp genom att ange personnummer i kassan.

Medlemskapet i Flash Club är kostnadsfritt och tecknas med dig som är över 18 år och folkbokförd i Sverige eller i Norge. Hos oss behöver du inget klubbkort. Medlemskapet gäller i samtliga svenska Flash butiker samt på www.flashwoman.se . Medlemskapet och övriga förmåner gäller endast vid köp till dig själv eller personer i ditt hushåll.

Personuppgiftshantering

Flash ingår i Lund Fashion AB som ägs av Mellby Gård AB. Lund Fashion AB behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Personuppgiftsansvarig är Lund Fashion AB (org. nr: 556445-9849), Fältspatvägen 1B, 224 78 Lund. Personuppgifter som vi behandlar när du besöker/använder eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler är uppgifter om dig som t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, mobilnummer, personnummer, information om din användning av våra tjänster och produkter samt transaktionshistorik. Vi behandlar även uppgifter som vi eller våra samarbetspartners samlat in från annat håll, t.ex. uppdaterad kontaktinformation samt köphistorik som registreras i samband med dina köp, tex kassakvitton i butik och i vår e-handelsbutik. Vi behandlar dina uppgifter för att skicka dig relevanta medlemserbjudanden, för att göra marknads- och kundanalyser samt för att möjliggöra riktad marknadsföring till dig baserad på dina tidigare inköp.

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är medlem i Flash Club.

Vi kan komma att anlita andra företag för att administrera ditt medlemskap och hjälpa oss med marknadsföringsutskick. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och det är fortfarande vi som är personuppgiftsansvariga. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till land utanför EU eller EES.

Du har rätt att en gång per år, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka uppgifter vi registrerat om dig.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter 

För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter behöver vi en så kallad rättslig grund. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla det avtal vi har med dig som medlem. 

Avsluta medlemskap

Ditt medlemskap gäller tills vidare. Du kan när som helst ändra dina uppgifter eller säga upp ditt medlemskap i Flash Club direkt i någon utav våra Flash-butiker, via ”Mina sidor” på www.flashwoman.se/flash-club eller ta kontakt med Flash kundservice. Om inga köp gjorts under 36 månader kommer medlemskapet att avslutas. I samband med att ditt medlemskap upphör att gälla kommer ditt medlemsnummer att spärras och samtliga dina registrerade personuppgifter att raderas från medlemsregistret.

Ändring av villkoren

Lund Fashion AB förbehåller sig rätten att ändra medlemsvillkoren. Ändringar träder i kraft i samband med att dessa publiceras på flashwoman.se där senaste villkoren alltid finns. Lund Fashion AB är inte ansvarig för bristande uppfyllelse av sina åtaganden enligt medlemsvillkoren eller skada som beror på omständigheter utanför Lund Fashion AB:s kontroll såsom, men inte begränsat till, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet (sk. force majeure).