Köpvillkor

KONKURSBOETS KÖPVILLKOR 2020-03-23

1.1 Bakgrund

Lund Fashion AB (med företagsnamnen Flash och Dea Axelssons), 556445-9849, försattes i konkurs den 23 mars 2020, varvid Peter Öfverman vid Ackordscentralen Syd AB förordnades som konkursförvaltare. I samband med konkursen bildades Lund Fashion AB:s konkursbo (”Konkursboet”), som är en egen juridisk person separat från konkursbolaget Lund Fashion AB. Eftersom verksamheten numera bedrivs i Konkursboets regi sker all försäljning med Konkursboet som säljare.

All försäljning som sker under konkursen omfattas av följande villkor.

1.2 Parter

Köpare:
Varje juridisk person eller privatperson (konsument) som genom Lund Fashion AB:s fysiska butiker eller webbutikerna (www.flashwoman.se och www.deaaxelssons.se) köper varor och annan egendom som erbjuds till försäljning (”Kunden”).

Säljare:
Lund Fashion AB:s konkursbo, org.nr 556445-9849
c/o Ackordscentralen Syd AB
Nordenskiöldsgatan 24
211 19 Malmö

1.3 Köpobjektets egenskaper

All egendom är ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används och säljs med de egenskaper som anges i de fysiska butikerna och webbutiken.
Med anledning av konkursen säljs all egendom i befintligt och av Kunden undersökt skick.

1.4 Pris

Alla priser med eventuella rabatter anges inklusive moms. Vi reserverar oss för slutförsäljning. 

1.5 Leverans- och betalningsvillkor1.5.1 Köp i fysisk butik

a) Leverans: Egendomen levereras till Kunden för upphämtning i butik. Egendomen anses levererad när den har överlämnats till Kunden i butik. Konkursboet tar inget ansvar för egendomen efter att den har levererats till Kunden.


b) Betalning: Betalning sker kontant genom kredit- eller kontokort. Betalning med kontanter accepteras endast i den utsträckning tillräcklig kontantväxel finns att tillgå.

1.5.2 Köp i webbutiken

a) Leverans: Egendomen levereras till Kunden genom speditör eller annan extern part. Kunden ansvarar för betalning av de fraktkostnader som uppkommer därigenom. Gällande priser för frakt anges i webbutiken inför ditt köp. Egendomen anses levererad när den har överlämnats till speditör eller annan extern part för leverans till Kunden. Konkursboet tar inget ansvar för egendomen efter att den har levererats till Kunden. Frakt tillkommer på 39 kr. 


b) Betalning: Betalning sker genom de betalningsalternativ som erbjuds via Klarnas betalningstjänst Klarna Checkout. Observera att ni behöver ett tiosiffrigt personnummer för de flesta betalningsalternativ samt att Klarna Faktura ofta anges som förvalt betalningsalternativ om du inte själv ändrar betalningsmetod. Du kan läsa mer om Klarnas betalningsvillkor här: https://www.klarna.com/se/villkor/. Kontakta Klarna via 08-120 120 10 för frågor om din betalning.

1.6 Reklamation och garantier

Alla varor säljs i befintligt skick och Konkursboet lämnar inga garantier. Kunden saknar rätt att reklamera och att rikta några som helst anspråk mot Konkursboet i anledning av köpet.
Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan Kunden och Konkursboet eller på annat sätt inte motsvarar det skick eller den beskrivning av varan som Konkursboet har lämnat, kan varan reklameras. Reklamation ska göras inom skälig tid, dock senast inom en månad, genom att kontakta Konkursboet med angivande av ordernummer, kontaktuppgifter och annan nödvändig information i formuläret via e-post till  flash@lundfashion.se.
Vid godtagbara fel erbjuder Konkursboet i första hand byte av felaktig vara i fysisk butik i mån av utbud, i andra hand rimligt prisavdrag som motsvarar värdeminskningen av det aktuella felet, och i tredje hand hävning av köpet.
Kunden saknar rätt att byta varor med försegling som har brutits upp.

1.7 Byte, öppet köp och ångerrätt

1.7.1 Köp i butik

Inga villkor om retur- och bytesrätt eller öppet köp gäller.

1.7.2 Köp i webbutik

Inga villkor om retur- och bytesrätt eller öppet köp gäller.
Som privatperson (konsument) har Kunden rätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler att ångra köp gentemot Konkursboet som genomförts via webbutiken. Meddelande om ångrat köp ska lämnas till Konkursboet, inom 14 dagar från att Kunden har mottagit varan, med angivande av ordernummer, kontaktuppgifter och annan nödvändig information via e-post till flash@lundfashion.se för mottagande av giltig returfraktsedel. 
Kunden ansvarar för betalning av alla sådana kostnader som kan uppkomma med anledning av att ångerrätten nyttjas.
Om egendomen har använts, mer än vad som fordrats för att kontrollera varans funktion, har Konkursboet rätt till ersättning motsvarande värdeminskningen.
Kunden saknar rätt att ångra delar av köpet, d.v.s. endast vissa varor i en order. Kunden saknar även rätt att ångra köp avseende varor med försegling som har brutits upp. Returfrakt tillkommer med 39 kr. 

Hämtas paket ej ut vid utlämningsställe innan 14 dagarna har gått, går paketet i retur till oss och då blir kund debiterad 120 kr för ej uthämtat paket.

Köpvillkoren gäller fr.o.m. 2020-03-23